User Tools

Site Tools


updates:wazne-informujemy-ze-od-15-lipca-leon-bedzie-dostepny-tylko-w-wersji-angielskiej

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
updates:wazne-informujemy-ze-od-15-lipca-leon-bedzie-dostepny-tylko-w-wersji-angielskiej [2014/07/01 09:52]
bartek created
updates:wazne-informujemy-ze-od-15-lipca-leon-bedzie-dostepny-tylko-w-wersji-angielskiej [2016/08/30 13:06] (current)
Line 1: Line 1:
-Od 15 lipca Leon będzie ​dostpny ​tylko w wersji angielskiej. ​+Od **15 lipca** Leon będzie ​dostępny **tylko w wersji angielskiej**
  
-Głównym powodem naszej decyzji jest fakt, iż liczba użytkowników korzystających z wersji polskiej stanowi mniej niż 1% ogółu i ta liczba cały czas maleje. Niestety, koszt utrzymywania ​obu wersji ​jednocześnie jest wysoki, stąd decyzja o wyłączeniu wersji ​w jzyku polskim.+Głównym powodem naszej decyzji jest fakt, iż liczba użytkowników korzystających z wersji polskiej stanowi mniej niż **0.6 %** ogółu i ta liczba cały czas maleje. Niestety, koszt utrzymywania jednocześnie ​obu wersji ​jest wysoki, stąd decyzja o wyłączeniu wersji ​polskiej.
  
-Uprzejmie prosimy osoby które nadal używają polskiej wersji o przełączenie na angielską w profilu użytkownika (klikając w swoje imię, w prawym górnym rogu.+Uprzejmie prosimy osoby które nadal używają polskiej wersji o przełączenie na angielską w profilu użytkownika (klikając w swoje imię, w prawym górnym rogu).
  
 +{{:​updates:​polska wersja 2.png|}}
  
 +Po wyedytowaniu swojego profilu, w środkowej kolumnie (tuż pod '​Homebase'​) można zmienić wersję z polskiej na angielską.
 +
 +{{:​updates:​polska wersja 1.png|}}
 +
 +Zdajemy sobie sprawę, iż może to stanowić dla niektórych użytkowników Leona problem, jednak mamy nadzieję, że nasza decyzja spotka się ze zrozumieniem.
updates/wazne-informujemy-ze-od-15-lipca-leon-bedzie-dostepny-tylko-w-wersji-angielskiej.txt · Last modified: 2016/08/30 13:06 (external edit)